(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn
Quy trình đăng ký
1

Nhấp "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin

2

Nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc và sắp xếp cho bạn đến làm bài kiểm tra trình độ miễn phí.

3

Kế tiếp nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn lên kế hoạch học tập cá nhân