(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh Lê Ngọc Thanh Vân và Lê Ngọc Thanh Vy- Học viên lớp ET4B0P5 và EK4B0P5

Aston là một trung tâm tiếng Anh thân thiện, luôn tạo mọi điều kiện cho HS học tập và trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tế. Tôi rất thích phong cách làm việc của đội ngũ giáo viên và nhân viên bảo vệ, với sự ân cần chu đáo dành cho con em chúng tôi.

Aston là một trung tâm tiếng Anh thân thiện, luôn tạo mọi điều kiện cho HS học tập và trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tế. Tôi rất thích phong cách làm việc của đội ngũ giáo viên và nhân viên bảo vệ, với sự ân cần chu đáo dành cho con em chúng tôi. Cháu nhà tôi rất vui thích và hào hứng khi được học tại trung tâm AstonAston là một trung tâm tiếng Anh thân thiện, luôn tạo mọi điều kiện cho HS học tập và trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tế. Tôi rất thích phong cách làm việc của đội ngũ giáo viên và nhân viên bảo vệ, với sự ân cần chu đáo dành cho con em chúng tôi. Cháu nhà tôi rất vui thích và hào hứng khi được học tại trung tâm Aston.


Cảm nhận của phụ huynh khác