(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé:Dương Nguyễn Nam Phương và Dương Nguyễn Quỳnh Hương - Lớp EK6SA7 và PK1BSA10

Tôi thấy các bé tự tin hơn.

Các bé học thuộc từ vựng hơn và về nhà thích làm bài tập trên phần mềm Kid's Online.