(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé : Bùi Ngọc Ái Phương - Lớp PK2A

Bé nhà tôi dạn dĩ hơn, không còn rụt rè, nhút nhát khi trò chuyện bằng tiếng Anh như trước.

Bé tiếp thu bài và nhớ từ vựng ngay tại lớp thông qua phương pháp tiếp thu bằng hình ảnh và trò chơi trong lớp học của trường.